Sıkça Sorulan Sorular

Deneyimsel Öğrenme Eğitimleri Nedir?

Programlar eğlence, serüven ve öğrenmenin bir arada yaşandığı destekleyici, yüreklendirici, güvenli bir ortamda köklerini yaşayarak öğrenme (Experiential Learning) yönteminden alan serüven ile öğrenme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen, ekip dinamiklerini artırıcı uygulamalardır.

Niçin Deneyimsel Öğrenme Eğitimleri?

*** Bir IBM çalışmasından alınmıştır.

Deneyimsel Öğrenmenin Farkı Nedir?

En basit anlamıyla yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak tanımlayabileceğimiz yöntem bireyi sadece zekâ ve mantık olarak değil duyguları ve vücuduyla bir bütün olarak ele alır. Eğlence ön plana çıkarılmakla birlikte tek başına amaç değil, öğrenmeyi destekleyen bir araç olarak kullanılır.

Nerelerde Yapılır?

Katılımcıları konfor alanlarından çıkaracak, iş hayatının getirdiği engelleri aşabilmek için faaliyetler yapay olmayan doğal ortamlarda yani Tabiat Ana'nın kucağında veya kurgusal ortamda sınıf içi veya kapalaı mekanlarda gerçekleştirilmesi etkinliği artırmaktadır.

Ne Zaman Yapılır?

Türkiye coğrafyasında yılın 12 ayı faaliyet yapılabilir. Uygulamalar hava şartlarına göre indoor ya da outdoor alanlarda kurulabildiği için hedeflenen etkinliği yaratmak için imkânlar çok fazla. İş dünyasının ağırlıklı var olduğu İstanbul’da ve İstanbul civar bölgelerinde Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım ayları en ideal zamanlardır ancak Ocak 27'sinde güneş altında çalıştığımızı da hatırlarız hala. Bizce projeyi özel kılan ve hedefine ulaşmasında sihirsel bir dokunuşu olan biraz üşüme ve ıslanmayı göze alan ekipler için ise engel tanımaması ve yılmamasıdır.

Nasıl Uygulanır?

Program Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Örgütsel Davranış Uzmanlığı alanlarında uzman, deneyimli bir eğitim danışman kadrosu tarafından uygulanır. Etkinlikler genellikle ön bilgilendirme (briefing). Uygulama ve paylaşım/değerlendirme (debriefing) aşamalarından oluşur. Paylaşım aşaması programların en can alıcı bölümüdür. Yaşananların öğreticiliği ve öğrenilenlerin günlük hayatta taşınabilmesi paylaşım aşamanın niteliğine bağlıdır. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen paylaşım seansları çalışanları kendileri ve diğerleri ile farklı bir boyutta iletişim kurmalarına, duygu ve davranışlara ilişkin iç görüş kazanmalarına yardım eder.

Kimler Katılabilir?

Programlara katılım için yaş, cinsiyet, fiziksel kondisyon gibi faktörler asla engel değildir. Takımın profiline göre, bireylerin kendi sınırlarını zorlaması için çeşitli çözümlerden yararlanılır.

Eğitim programlarınız hangi temel ilkeler üzerine kurulu?

Katılanların fiziksel ve duygusal güvenliği bütün programlarımızın öncelikli amacıdır. Bu amaca uygun olarak katılımda gönüllülük (Challenge by Choice) ilkesini benimsiyoruz. Program bütün katılımcılara uygun olarak tasarlanmakla birlikte duygusal ya da fiziksel olarak hazır hissedilmediği durumlarda katılıma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir etkinliğin bir bölümü ya da tamamına katılmamayı seçenler olabilir. Bu seçim katılanların doğal hakkı olarak, sorgulanmadan, saygıyla kabul edilir ve desteklenir.

Güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratabilmek için katılanlardan ve eğitmenlerimizden tam değer anlaşması (Full Value Contract) kurallarına uymalarını bekliyoruz. Programa katılanlar ve eğitmenler aralarında aşağıdaki konularda anlaşmaya varırlar.

  • Amaçları gerçekleştirmek için birlikte inançla çalışmak,
  • Söz ya da davranışla kimseyi incitmemek,
  • Yapıcı geri bildirim vermek ve almaya hazır olmak,
  • Diğerlerinin desteği ile olumsuz davranışları değiştirmek ve olumlu olanları pekiştirmek.

Outdoor eğitimlerle firmalarda ekip ruhuna nasıl katkıda bulunuluyor?

Outdoor eğitimlerin en büyük avantajı takımlar üzerinde farkındalık yaratıcı ve uzun süre unutulmayacak bir etki bırakmasıdır. Yaşayarak Öğrenme eğitimlerin de kullanılan yaklaşım geçmişte aldığınız eğitimlerin yönteminden farklı olabilir. Program boyunca aktarılacak olan kavramsal ve kurumsal bilgi işinizi yaparken ortaya çıkan konu ve durumlara ayna tutacak etkinliklerle pekiştirilir. Etkinlikler günlük yaşamınızda ilgisiz gibi gözükse de onları çözerken yaşayacaklarınız işinizde yapmanız değişimlere dair iç görüş kazanmanıza yardım edecektir.

Hangi outdoor eğitimi hangi ekip için belirliyorsunuz?

Outdoor eğitimlerde çok fazla eğitim alternatifiniz var. İhtiyaç belirleme aşamasında gerçekleştirilen toplantılar sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların analizi ile uygun eğitim içeriği eğitim danışmanlarımız ile birlikte düzenleniyor. Vurgulanması gereken sorunlar ve hedefler neler ise, onları destekleyici aktivite ve içerik seçimi gerçekleştirilir.

Eğitimler için nereleri önerirsiniz?

Hizmet anlayışımız içinde Türkiye’nin her yerinde eğitimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz, ancak talep etmeniz halinde İstanbul’da ki 2 eğitim merkezimizden birinden yararlanabilir, tüm etkinliği birlikte planlayabiliriz.