İnsan Kaynakları Eğitimleri

 

 

Kurumsal şirketlerde “öğrenme” temel değerdir. Kurum içi eğitim faaliyetleri, bireylerin performansını arttırırken, kurumun gücünü de arttıracaktır. Bu anlamda, eğitim faaliyetleri ve öğrenme, kurumun kültürü, ortak değerleri ve yetkinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmenin yanında, istenilen sonuçları üretme yeteneğini de geliştirmektedir. Kurum çalışanlarının öğrenmesi, kurumun kapasitesini geliştir.

İç eğitmenler, öğrenme sürecinin en önemli parçasını oluşturur. Eğitmenler, kurumun kültürünü, değerlerini ve mesleki bilgileri tüm çalışanlara aktarmak ve içselleştirmelerini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim programının amacı, bahsi geçen eğitim ve öğrenme sürecinin etkinliğini sağlama yolunda, eğitimcilere yol göstermek ve ilham vermektir.