Outdoor ve Indoor Eğitim Projelendirme Felsefemiz ve Sürecimiz

Şirketlere özel dizayn sürecimiz;

Bu süreçte, gerektiği taktirde outdoor ve indoor programlarının uygulanması öncesinde ihtiyaç analizini yapabilmek için eğitim uygulaması öncesi ve sonrasında anketler, ikili görüşmeler, grup toplantıları düzenlenir.

Süreç;

 

  • Eğitimlerimiz yarım günden üç güne kadar değişen sürelerde Outdoor Eğitim Merkezlerimizde ya da sizin önceden belirlediğiniz mekanlarda uygulanır.
  • Eğitimlerimiz sizin istek, ihtiyaç ve hedeflerinize göre şekillendirilir.
  • Eğitimlerimizde uygulanacak aktivitelerin içeriği; fiziksel, zihinsel ve duygusal zorluk derecesi ve süresi beraberce belirlenir.
  • Katılımcılar bazen gruplar halinde, bazen de bir arada, 5 ila 8 arasında değişen sayıda farklı bir dizi egzersizi çözmeye çalışırlar.
  • Her egzersizden sonra, yaşananlar ve edinimler henüz hafızlarda taze iken, gruplar kendi aralarında kısa birer değerlendirme toplantısı yaparlar. Bu toplantılarda katılımcılardan, yaşadıkları deneyimleri paylaşmaları ve bunları günlük yaşamları ile bağdaştırmaları istenir.
  • Eğitimin sonunda uzman danışmanlarımızca tüm grubun katıldığı genel bir değerlendirme toplantısı düzenlenir.
  • Katılımcıların ve grubun güçlü yanlarının yanısıra, geliştirilmesi gereken yanlarının da  vurgulandığı sonuç toplantısı ile eğitim sürecimizin aktif kısmının sonuna gelinmiş olunur.
  • Eğitimi takip eden hafta içerisinde, yazılı değerlendirme raporumuz ve eğitim kayıtlarımız CD ortamında tarafınıza ulaştırılır ve izleme sürecimiz başlar. Yaklaşık 60 günlük bu sürecin akabinde, sizinle tekrar iletişime geçilerek eğitimin hatırlanma, dolayısıyla edinilme ve eğitimlerde kazanılan becerilerin iş hayatına aktarılma düzeyi kontrol edilir. Eğer ihtiyaç görülür ise yeni eğitimler önerilir.

Sistemimiz;

Uygulamalı Öğretim: Ufak gruplar oluşturularak bu gruplar içinde bir seri problem çözümü, beyin fırtınası ve tartışma aktiviteleri gerçekleştirilir. Katılımcıların bir sonraki seansa kadar bu konuyla ilgili yeni tecrübelerini kaydetmeleri teşvik edilir.

Eylem Planı: Katılımcıların aktivite sırasında sergiledikleri davranışları iş hayatında güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koyar.

Geri Bildirim: Aktivitelerin başarıya ulaşabilmesi grup üyelerinin deneyimlerini ve öğrendiklerini interaktif bir yaklaşımla birbirlerine aktarmaları ve bu tecrübeden takım olarak bir sonuç çıkartmaları ile olur.

E.T.S.: Eğitim sonrasında eğitime katılan çalışanları Eğitim Takip Sistemi (E.T.S.) dahilinde 90 gün boyunca takip edip; proje ve vaka çalışmaları ile öğrenmenin davranışlara ve düşünce tarzına ne kadar yansıdığını gözlemlediğimiz ve 60. gününde yarım günlük bir atölye ve/veya takım koçluğu ile kişisel dokunuşlar öğrenmenin kalıcılığını destekler.