Yaklaşımımız

Ölçülebilir sonuçlar üretiyoruz...

Son yıllarda en hızlı büyüyen hizmet sektörlerinden biri de İnsan Kaynakları hizmetleri ve danışmanlığı olmuştur. Bu gelişim sürecinde şartlar gereği piyasada oluşan yoğun talep nedeni ile sektöre çok fazla sayıda oyuncunun girdiği gözlemlenmiştir. Bu gelişim, faaliyet gösteren şirketlerde insan kaynaklarına yatırım yapmayı kaçınılmaz hale getirmiş, şirketlerde insan kaynakları fonksiyonlarının oluşturulmasında ve bu fonksiyonların etkinleştirilmesinde aktif rol oynamıştır.

Evrensel insan kaynakları alanındaki gerek fonksiyonel gerekse sistematik gelişmeler, bu sürecin devamlılığının gerekliliğini işaret eden başlıca faktörlerden biridir. Bu gelişmelerin Türk İş dünyasına adaptasyonu vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Yöne-Team Yaratıcı Çözümlerin, Türk şirketleri için 2006 yılından itibaren bilgi ve tecrübesini şirketlere özgü outdoor ve indoor deneyimsel öğrenme program tasarımlarını ve uygulamalarını sunar iken özellikle üstünde durduğu dinamikler şöyle sıralanabilir:

 • Uluslararası deneyim ve uygulamalardan Türk İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yararlanılması,
 • Hizmet sunulan şirketlere kişiselleştirilmiş çözümler sunulması,
 • Şirketlere ölçülebilir sonuçlar üretilmesi,
 • Spesifik uzmanlığa duyulan ihtiyaçlara yoğunlaşılması,
 • Düzenli ve periyodik çalışmalar ile beklenilen davranış değişikliklerinin gerçekleşmesi
 • Herşeyden önemlisi her zaman için ana kaynağı “İnsan” olan sistemlerin hayata geçirilmesinde aktif görev almak arzusudur.

Değerlerimiz:

 • İç ve dış müşteri memnuniyeti
 • Örnek takım olmak
 • Sonuç odaklılık
 • Hayal gücü
 • Mutluluk