Yönetim Eğitimleri

Temel Yönetim Becerileri

Genç yöneticilere ve yönetici adaylarına temel yönetim becerileri hakkında bilgi aktararak başarılı birer yönetici olmalarına destek olmaktır.

Toplantı Yönetimi

Kurum içinde toplantı yönetimi konusunda ortak bir dil geliştirmek.

Toplantıların verimliliğini artıracak bilgileri katılımcılar ile paylaşmak.

Toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş etmenin yollarını aktarmak.

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Profesyonel Yönetim Becerileri eğitiminin temel amacı, modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik bilgi ve becerilerini etkileşimli bir ortamda katılımcılara kazandırmaktır. Değişim basamaklarında başarılı adımlar atmak ve iyi sonuçlar almak için gerekli bilgi beceri ve uygulamaların aktarıldığı “Profesyonel Yönetim Becerileri” eğitimi değişimi yaşatıyor.